Shipping KÄTTETOIMETAMISE AEG 1 – 3 TÖÖPÄEVA
Shipping SAATMINE TASUTA
Shipping On ohutu osta

Privaatsuspoliitika

1. MakeMyDayshop.ee üldtingimused

 1.1 Käesolev privaatsuspoliitika (edaspidi – “Tingimused”) reguleerib üldist korda, mille alusel haldab müüja (edaspidi – “Me) veebipoodi (edaspidi – “makemydayshop.ee”) kliendi (edaspidi – “Klient”) poolt sisestatud isikuandmeid.

 1.2 Isikuandmete töötlemist ja haldamist reguleerivad Eestis kehtivad õigusaktid, sh Isikuandmete kaitse seadus, mis reguleerib isikuandmete kogumist.

 1.3  Me müüme tooteid üksnes neile, kes on vähemalt 18 aastat vanad. Kui oled noorem, kui 18-aastane, siis on võimalik osta üksnes vanema või eestkostja nõusolekuga.

2. Registreerumine

 2.1 Registreerumisvormile pead sa sisestama korrektsed ja täielikud andmed. Kui registreerumisvormil on ebakorrektne, vale või eksitav informatsioon, on meil õigus su registratsioon tühistada ja kustutada andmed või piirata ligipääsu makemydayshop.ee-le.

 2.2 Me austame iga isiku õigust privaatsusele. Me kogume ja kasutame isikuandmeid (nimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress ja muu info makemyday.ee registreerumisvormil) üksnes selleks, et:
a) töödelda su tellimust;
b) lahendada probleeme seoses toodete saatmisega;
c) täita oma lepingulisi kohustusi.

 2.3 Isikuandmeid hallatakse turvaliselt viisil, mis kaitseb andmeid autoriseerimata ligipääsu, jagamise ja muude ebaseaduslike tegevuste eest.

 2.4 Andmeid, mis ei ole isikuandmed, st andmed, millega ei ole võimalik su identiteeti tuvastada, võidakse kasutada meie poolt statistilistel eesmärkidel. Meil on õigus jagada statistilist informatsiooni kolmandate osapooltega.

3. Andmete jagamine kolmandate osapooltega

 3.1 Meil on õigus jagada andmeid kolmandate pooltele üksnes eesmärgil, mis on märgitud käesolevate Tingimuste punktis 2.4.

 3.2 Me ei jaga isikuandmeid kolmandate osapooltega ilma Kliendi eelneva nõusolekuta, välja arvatud olukordades, kus see on nõutud seadusest lähtuvalt.

4. Isikuandmete muutmine või uuendamine

 4.1 Kliendil on õigus igal ajal muuta ja uuendada oma isikuandmeid oma kontoseadetes.

 4.2 Meil on vaja tellimuse edukaks ja ootustekohaseks täitmiseks

5. Infopäringud

 5.1 Kõik küsimused seoses isikuandmete töötlemisega tuleb saata e-posti aadressile info@makemyday.ee

 5.2 Vastus saadetakse kujul, millega on selgesti tuvastatav, et oleme nõude kätte saanud.

6. Isikuandmete töötlemine

 6.1 Klient nõustub, et isikuandmeid, mis on sisestatud registreerumisvormile, võib töödelda vastavuses nende Tingimustega.

7. Tingimuste muutmine

 7.1 Meil on õigus osaliselt või täielikult muuta Tingimusi, mis seejärel avaldatakse makemydayshop.ee veebilehel.

 7.2 Kui sa jätkad makemydayshop.ee teenuste kasutamist peale muudatusi, võetakse seda kui nõustumist muudetud Tingimustega.

8. Lõppsätted

 8.1 Privaatsuspoliitika on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega.

 8.2 Igasugused lahkhelid seoses Tingimustega lahendatakse esmalt omavahelise läbirääkimise teel. Kui kokkulepet ei ole võimalik sõlmida, lahendatakse vaidlus Eesti kohtusüsteemis vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

makemyday.ee kasutab küpsiseid. Kui nõustute küpsiste kasutamise nõudega, vajutage palun „Nõustun" või jätkake lehekülje sirvimist. Täpsemalt saate selle kohta lugeda meie Privaatsuspoliitika lehelt.